Select languange English

Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad - Novi Sad

Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad

Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6, SRB-21000 Novi Sad
Telefon: +38 21 485 2344
Fax: +381 21 454 495
E-mail: klasteri@iis.ns.ac.rs
URL: www.ftn.ns.ac.rs
Izdvajamo
Prijatelji klastera
Newsletter
Ovde se možete prijaviti na našu mailing listu